Home » Seven Minute Screen Complete Set by Bregje Appels
Seven Minute Screen Complete Set Bregje Appels

Seven Minute Screen Complete Set

Bregje Appels

Published February 9th 2015
ISBN : 9789036804066
Paperback
100 pages
Enter the sum

 About the Book 

Complete set (handleiding, testmateriaal en scoreformulieren).Screent cognitieve stoornissen bij dementie.TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENScreening: in eerste en tweede lijn voor detectie van dementie.Diagnose: om na te gaan of doorverwijzing noodzakelijk is of als onderdeel van het diagnostisch proces.WAT MEET DE TEST?Met de test kunnen snel cognitieve stoornissen bij dementie gedetecteerd worden. Het instrument is geschikt voor het opsporen van Alzheimer dementie en andere veel voorkomende vormen van dementie, zoals vasculaire dementie, frontotemporale dementie en dementie met Lewy bodies.De cognitieve domeinen die worden gescreend zijn: tijdsorientatie, geheugen, executieve functies, visuoconstructieAFNAME EN SCORINGDe Seven Minute Screen is makkelijk af te nemen en heeft een gemiddelde afnameduur van 12 minuten. De test wordt ingezet in eerste- en tweedelijnssettings, zoals huisartsenpraktijken, academische of algemene ziekenhuizen en ouderenafdelingen van GGZ-instellingen.NORMGEGEVENSGenormeerd voor volwassenen en ouderen in de leeftijd van 41 tot en met 98 jaar. Het instrument vergelijkt de totaalscore met een empirisch vastgesteld afkappunt en geeft de kans op de aanwezigheid van dementie aan. De subtestscores en hun afzonderlijke afkappunten geven inzicht in het functioneren op de specifieke cognitieve gebieden (tijdsorientatie, geheugen, visuospatiele vaardigheden en executieve functies).COTAN BEOORDELINGNog niet ter beoordeling aangeboden.VOOR WIEGeriaters, (neuro)psychologen, psychiaters, huisartsen en geriatrisch verpleegkundigen. De interpretatie dient door een geriater, (neurop)psycholoog of huisarts uitgevoerd te worden.