Home » Chorwaccy Politycy: Josip Broz Tito, Mirko Filipovi , Ante Paveli , Milan Bandi , Josip Juraj Strossmayer, Ljudevit Gaj, Milan Ufflay by Source Wikipedia
Chorwaccy Politycy: Josip Broz Tito, Mirko Filipovi , Ante Paveli , Milan Bandi , Josip Juraj Strossmayer, Ljudevit Gaj, Milan Ufflay Source Wikipedia

Chorwaccy Politycy: Josip Broz Tito, Mirko Filipovi , Ante Paveli , Milan Bandi , Josip Juraj Strossmayer, Ljudevit Gaj, Milan Ufflay

Source Wikipedia

Published July 31st 2011
ISBN : 9781231820247
Paperback
26 pages
Enter the sum

 About the Book 

r d o: Wikipedia. Strony: 24. Rozdzia y: Josip Broz Tito, Mirko Filipovi, Ante Paveli, Milan Bandi, Josip Juraj Strossmayer, Ljudevit Gaj, Milan ufflay, Vladko Ma ek, Janko Dra kovi, Miroslav Bla evi, Ivan Ma urani, Ivan Kukuljevi Sakcinski, Nadan Vido evi, Damir Polan ec, Tomislav Iv i, Kolinda Grabar-Kitarovi, Vlado Gotovac, Milka Planinc, Dido Kvaternik, Mile Budak, Ante Star evi, Ivan Ribar, Ivan uba i, Ljudevit Vukotinovi, Ivan Del Vechio, Ante Trumbi, Branimir Glava, Dobroslav Paraga, Mate Boban, Rudi Kolak, Kresimir Zubak, Marko Belini . Fragment: Josip Broz Tito (serb.- ur. 7 maja 1892 w Kumrovcu, Austro-W gry - 25 maja wg oficjalnego aktu urodzenia - zm. 4 maja 1980 w Lublanie) - przyw dca Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugos awii od 1945 a do swojej mierci. Podczas II wojny wiatowej Tito zorganizowa antyfaszystowski ruch oporu znany jako Partyzanci Jugos awii. P niej by za o ycielskim cz onkiem Kominformu, ale opieraj c si sowieckim wp ywom sta si jednym z za o ycieli i promotor w ruchu pa stw niezaanga owanych. Zmar 4 maja 1980 w Lublanie, pochowany zosta w Belgradzie. Josip Broz urodzi si w Kumrovcu w Chorwacji, wtedy cz ci Austro-W gier na terenie zwanym Zagorje. By si dmym dzieckiem Franjo i Mariji Broz w. Jego ojciec, Franjo Broz, by Chorwatem, podczas gdy jego matka Marija by a S owenk . Wczesne lata ycia sp dzi z dziadkami od strony matki w Podsredie, a nast pnie rozpocz nauk w szkole podstawowej w Kumrovcu i nie dosta si do drugiej klasy. Opu ci szko w 1905 roku. W 1907 zacz pracowa jako mechanik-praktykant w Sisaku. Zaanga owa si w ruch robotniczy. W 1910 do czy do zwi zku pracownik w metalurgicznych oraz do Socjaldemokratycznej Partii Chorwacji i S owenii. W latach 1911-1913, Broz pracowa w Kamniku (S owenia), Cenkovie (Czechy) i Monachium. W tych latach by tak e pracownikiem fabryki samochod w Benz w Mannheim, potem przeprowadzi si do Wiener Neustadt, gdzie pe ni ...