WSPÓŁPRACA
Współpracujemy z wieloma wybitnymi specjalistami.
Zespół od trzech lat jest partnerem Muzeum Pałac
w Wilanowie.
Współpracujemy z Międzyuczelnianym Instytutem Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Realizuje badania przy architekturze korzystając
z doświadczenia firmy Agencja DART, Jacek Gzowski.
Korzystamy w zakresie zdjęć lotniczych z usług firmy Studio MD
Zadania związane z inwentaryzacją zieleni zlecamy firmie 4GIS.
Badania specjalistyczne zlecamy specjalistom renomowanych placówek badawczych.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec