Rezydencja Jana III Sobieskiego
w Wilanowie, to jeden
z ważniejszych zabytków architektury barokowej w Polsce. Poza rangą jaką nadaje pałacowi jego pierwszy właściciel, król Polski
i wybitny monarcha europejski, walor miejsca podnosi otoczenie zabytkowych ogrodów i parku. Ten unikalny w skali kraju zespół pałacowo-ogrodowy usytuowany został na malowniczym skraju skarpy pradoliny Wisły, o wiekowej tradycji osadniczej. Nie dziwi zatem konieczność zapewnienia na tym terenie szczególnej ochrony archeologicznej.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec