O NAS
Firma Andrzej Gołembnik , Zespół Archeologiczno- Konserwatorski rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku.
Program działania wybudowany został na bazie doświadczeń wyniesionych z PP PKZ. Wzbogacony został
o praktykę zdobytą podczas wieloletniej pracy na stanowiskach archeologicznych w Norwegii
i podczas prac badawczych prowadzonych
z ramienia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Ta mieszanka doświadczenia i badawczego zapału sprawiły, że dewizą działania Zespołu stała się chęć ciągłego podnoszenia poziomu wykonywanych prac. Naszym celem jest dopasowania metodyki badawczej do wymogów współczesnego świata, w tym głównie aplikacji najnowszych technik i technologii. Służyć to ma podnoszenia precyzji badawczej i dokumentacyjnej.
Dewizą działania Zespołu jest transparentność procesu badawczego, prezentowanego na stronie internetowej firmy. Chcemy aby wyniki naszej pracy służyły rozwojowi nauki, aby mogły być wykorzystywane przez właścicieli zabytkowej przestrzeni i wreszcie aby mogły znaleźć się
w szerokim obiegu społecznym.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec