Modelowanie 3D

Modelowanie trójwymiarowe to najmłodsza i bodaj najtrudniejsza technika naukowej rekonstrukcji dokonanych odkryć. Stosowana jest jednak głównie do tworzenia wirtualnych modeli istniejących obiektów przestrzennych (dzieł sztuki
i architektury). Wymaga rzetelnych badań wspartych najnowszymi technologiami już
w trakcie trwania badań terenowych.
Umiejętnie dobrane metody badawcze, wsparte wydajnym sprzętem komputerowym
i najnowszymi programami pozwalają w wielu przypadkach odtworzyć precyzyjnie wygląd badanych struktur , nadając im niewątpliwy walor poznawczy.
Ten sposób prezentacji wyników prac wykopaliskowych służy celom poznawczym i edukacyjnym.
Zestawienie wyniku pracy skanera laserowego z technikami wizualizacji pozwala tworzyć wirtualną przestrzeń na wielką skalę.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec