We wrześniu 2007 roku nowym właścicielem pałacu Krzyżtopór stała się Gmina Iwaniska. Ambitny plan wykorzystania walorów zabytku legł
u podstaw decyzji przyznania gminie funduszy europejskich. Pracom konserwatorskim i adaptacyjnym towarzyszy szeroki program archeologiczno-architektonicznych prac badawczych. Nie jest to pierwsza obecność naukowców na terenie pałacu. Niestety, materiały zdobyte podczas prac prowadzonych
w drugiej połowie ubiegłego stulecia nie został uporządkowany i uległ częściowemu rozproszeniu.
Szczególnego znaczenia nabiera zatem obecny wysiłek, ukierunkowany na wykorzystanie najnowszych technologii, gwarantujących dokumentacyjną precyzję, szybkie upublicznienie wyników prac i kompletne, ogólnie dostępne archiwum.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec