CAD/GIS

GIS to systemy informacji przestrzennej, łączące zarządzanie informacją z obrazem i rejestracją współrzędnych geograficznych. Poza popularnie spotykanymi zastosowaniami, takimi jak nawigacja samochodowa,
są obecnie jednymi
z najsprawniejszych narzędzi analitycznych - zarówno dla nauki, administracji publicznej czy chociażby marketingu. Systemy GIS wykorzystujemy zarówno
w fazie analitycznej, jak również na potrzeby prezentacji wyników naszych prac i badań. Wyniki prac
w zakresie GIS mogą mieć postać przygotowanych statycznych cyfrowych lub drukowanych map
i planów, baz danych czy aplikacji internetowych.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec