Głównym celem badań prowadzonych w bezpośrednim otoczeniu mostu było odsłonięcie i zadokumentowanie pierwotnej topografii fosy, sposobu jej uformowania i ustalenia stratygrafii będącej świadectwem wypłycania się fosy. Zadaniem archeologów, jak i współpracującego architekta było określenie sposobu nasadzenia konstrukcji mostu i ustalenia sposobu funkcjonowania mostu zwodzonego. Cel badań osiągnięto. Fosa została w czasie budowy pałacu wykuta w skale, przy czym materiał uzyskany w ten sposób przeznaczony został na budowę murów kurtynowych i bastionów. Odsłonięty stok skalny, na którym stanęły mury pałacu ukazują zgoła odmienną proporcję frontu fortecy.
Na zachód osi wjazdowej pałacu udało się odsłonić fragment rawelinu, a także zadokumentować drogę brukowaną tłuczniem kamiennym będąca głównym traktem komunikacyjnym, widocznym jeszcze na przekazach ikonograficznych.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec