Prace archeologiczne prowadzone w rejonie pałacowej kuchni prowadzone były na dwóch poziomach. Część z nich, zlokalizowana na poziomie parteru związana była z koniecznością rozstrzygnięcia problemu formy architektonicznej pomieszczenia będącego przesklepionym aneksem kuchennym. W tym celu odsłonięto serię sondaży pomiędzy bastionami Wysoki Barbakan i Oto Dla Ciebie, dokumentując przebieg fundamentów aneksu, stanowiącego składową pierwotnej koncepcji architektonicznej. W trakcie prac zadokumentowany został pierwotny poziom użytkowy kuchni wraz z sekwencją warstw związanych z jej funkcjonowaniem. Treść tych warstw powinna być w przyszłości przedmiotem specjalistycznych badań paleobotanicznych i archeozoologicznych.
Rozwinięciem prac archeologicznych były szczegółowe badania przeprowadzone na poziomie pierwszego piętra, ponad pomieszczeniem piecowym kuchni. W trakcie eksploracji zadokumentowana została sekwencja warstw destrukcji i pierwotnego poziomu użytkowego, na który składał się poziom posadzki, podstawy kominka, muru działowego i wewnętrznego otworu latry nowego.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec