Głównym celem badań archeologicznych prowadzonych w obrębie bastionu Smok, było usunięcie warstw jego wypełnienia z równoczesnym rozpoznaniem jego treści. Na archeologach ciążył obowiązek rejestracji stratygrafii, ustalenia sekwencji zdarzeń i określenia stopnia powiązania warstw stanowiących masę wypełniającą bastion z jego murami.
W trakcie badań ustalono, że trzon wypełnienia stanowiły warstwy pierwotne, zgarnięte do centrum. W wyniku tego zabiegu odsłonięto strop rodzimej skały, na której posadowiona kamienne mury. Powstawały one etapowo, równolegle z dosypywaniem warstw stanowiących wewnętrzny trzon bastionu. Złożony był głównie z warstw rumoszu kamiennego, będącego produktem odpadowym powstałym w czasie przygotowywania kamiennego budulca. Koncepcja ostatecznej formy bastionu ewoluowała, czego świadectwem są zasypane otwory strzelnicze, umieszczone w murze wschodnim. Bastion zwieńczała konstrukcja owalnego nadszańca, usypanego w drugiej fazie użytkowania fortyfikacji.
Po stronie zachodniej, w rejonie wałowej odkryto niewielką piwnice o kamiennym, półkolistym sklepieniu. W jej obrębie odkryto pozostałości dwóch pieców, z których jeden miał formę otwartego paleniska.

2010 © Andrzej Gołembnik Zespół Archeologiczno Konserwatorski: a.golembnik@post.pl wykonanie: Marcin Potoniec